#Logowanie Rejestracja
Regulamin Klubu
  • 0 głosów - średnia: 0
Wątek zamknięty


22-01-2015, 13:09 #1
darul
Administrator
Status: Offline Liczba postów:5 985 Liczba wątków:321 Dołączył:04.03.2013 Skąd:ZKL Auto:E i A Reputacja: 22
Cel działalności klubu:


Celem klubu jest zbliżenie posiadaczy samochodów marki Mercedes a w szczególności modelu W124 poprzez organizację zlotów, spotkań i rajdów samochodowych, propagowanie marki Mercedes w tym w szczególności modelu W124, jak również gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy technicznej z nim związanej

Członkostwo w klubie – warunki przyjęcia, prawa i obowiązki klubowicza:

1. Członkiem klubu może zostać każda osoba ( User Forum), która:
a) wyrazi akces dobrowolnego wstąpienia do klubu i jest zalogowana na forum od minimum 6 miesięcy,
b) zapozna się i zaakceptuje Regulamin klubu,
c) posiada auto Mercedes-Benz model W124,
d) założyła na forum galerię swojego auta,
e) uczestniczyła w przynajmniej jednym zlocie organizowanym przez klub i otrzymała rekomendację chociażby trzech klubowiczów, lub kandydatura zostanie poddana głosowaniu i otrzyma pozytywny wynik,
f) opłaci i będzie opłacać składki członkowskie w celu zebrania niezbędnych środków na działalność klubu m.in. utrzymanie strony, zakup naklejek lub flag klubowych itp.
g) regularnie udziela się na forum i aktywnie uczestniczy w jego tworzeniu, rozpowszechnia wiedze związaną z motoryzacja, w szczególności z modelem W124"

Członkiem klubu może zostać również osoba posiadająca inny model Mercedes-Benz, np. W201, W140, etc. W takim przypadku ta osoba będzie musiała spełnić warunki określone w pkt.1 za wyjątkiem ppkt c) oraz zostanie jej przyznany status „ Honorowy Członek Klubu”.

Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską do 31.01 roku składkowego. Składki opłacone w ciągu 3 ostatnich miesięcy roku są traktowane jako składki za rok następny. W przypadku odejścia lub wykluczenia z klubu, składa nie jest zwracana.

Członkowie klubu mogą pełnić funkcje np.: moderatorzy forum, SB, webmasterzy itp. związane z działalnością klubu,
Członkiem klubu jest się dożywotnio, pod warunkiem płacenia składki i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Wygaśnięcie członkostwa w klubie:
a) ustala się następujące tryby odejścia z klubu:
- dobrowolnie,
- decyzją członków klubu podjętą w wyniku głosowania - w przypadku rażącego naruszenia regulaminu klubu, przepisów prawa, norm etycznych,
- w przypadku zbycia lub zaprzestania posiadania W124 w przypadku klubowicza a w przypadku klubowicza honorowego zbycia lub zaprzestania posiadania innego mercedesa. Członkostwo w takim przypadku wygasa samoistnie po upływie bieżącego roku składkowego,
b) usunięcie z klubu poddane zostanie głosowaniu,
c) brak wpłaty składki klubowej w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem z listy klubowiczów,
d) udostępnienie osobom nie związanym z klubem informacji, zawartych w dziale klubowym,
d) ustanie członkostwa w Klubie jest tożsame z utratą prawa głosu w sprawach klubowych, oraz pozbawia możliwości korzystania z przywilejów klubowych,


3. Członek Klubu ma prawo:
a) korzystać ze wszelkich zasobów klubu (serwis WWW i forum - każdy klubowicz dostaje dostęp do działu tylko dla klubowiczów, niedostępnego dla zwykłych userów),
b) wybierać i być wybranym do wszystkich władz klubu,
c) wysuwać wnioski do władz Klubu,
d) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz regulaminem zlotu,
e) nosić identyfikator klubowy,
f) korzystać ze zniżek i rabatów dla klubowiczów,
g) uczestniczyć w zgromadzeniach członków Klubu,
h) kontrolować całokształt działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz działalności finansowej,
i) promować klub na zewnątrz
j) do wglądu w finanse klubu tj. zapoznania z wydatkami środków powziętych ze składek

4. Członek klubu jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu Klubu oraz "Regulaminu Forum”
b) przestrzegać zasad i norm kulturalnego zachowania na imprezach masowych i spotkaniach klubowych.
c) dbać o dobre imię klubu,
d) odnosić się do innych klubowiczów kulturalnie i z należytym szacunkiem,
e) pisać na forum według zasad zawartych w tym regulaminie,
f) przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym uczestniczyć w imprezie organizowanej przez Klub, np. zlot, spot, itp. na którym będzie obecny swoim W124 w przypadku klubowicza lub innym mercedesem w przypadku klubowicza honorowego. Odstępstwem może być tylko zdarzenie losowe.
g) aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu ( pisać porady, pomagać innym, pozyskiwać nowych członków)ZAPRASZAMY
Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-06-2016, 20:43 przez darul.
Wątek zamknięty
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości